ILLM - Illetékmentesség igazolási kérelem

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal információ kérése a központi költségvetési szervek illetékmentességének megállapításához szükséges adatokról.

Kulcsszavak: illeték, illetékmentesség, NAV, igazolás, illetékmentesség igazolása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal információ kérése a központi költségvetési szervek illetékmentességének megállapításához szükséges adatokról.

NAV

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §. (1) bekezdésének c) pontja alapján illetékmentességben részesül az a költségvetési szerv, melynek a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége a vagyonszerzést megelőző évben nem keletkezett. A NAV a központi költségvetési szervek vonatkozásában az illetékmentesség megállapításához igazolást kér a Magyar Államkincstártól.

Az eljárás nem von maga után fizetési kötelezettséget.

Magyar Államkincstár/Költségvetési Fejezetek Főosztálya

1990. évi XCIII. tv. az illetékről

Illetékmentesség: Az illeték tárgyára vonatkozó mentesség (tárgyi illetékmentesség) esetén nem kell illetéket fizetni. Az illeték fizetésére egyébként kötelezett mentessége (személyes illetékmentesség) esetén az illetéket a mentes féltől nem lehet követelni.

Array Array

MÁK_KFF